ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งด้วยกัน RUN2GETHER

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   13-01-2016


โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปีที่ 11 ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันไทย-เยอรมัน

Warawut   12-01-2016


ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (เรียนร่วม) วันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

Warawut   12-01-2016


ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะความพิการ) วันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี

Warawut   12-01-2016


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

Warawut   08-01-2016


ประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559

Warawut   28-12-2015


ดร.พนม พงษ์ไพบูล ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นิเทศติดตามโครงการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

Warawut   23-12-2015


การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรฐานการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งบกลาง ปีงบประมาณ 2558) และงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

Warawut   23-12-2015


คณะนักกีฬาพิการและครูผู้ฝึกสอนเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โครงการ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. มอบบ้านหลังที่ 73 ณ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015

หน้า : Total 152 Record : 16 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 152 จากทั้งหมด 16หน้า หน้า 16