ข่าวประชาสัมพันธ์เยี่ยมชม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   07-08-2015


กำหนดการการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (Innovation to Enhance Learning Initiatives and Practices) ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   29-07-2015


Round Table: Issues and Challenges in Special Education: Way Forward Moderator: Dr Jesus C. Fernandez, SEAMEO

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   29-07-2015


บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมงานในวันแรกของการประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-07-2015


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-07-2015


ผอ.อำนาจ วิชยานุวัติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเฉพาะความพิการ 13 กรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   15-07-2015


การประชุมผู้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   13-07-2015

หน้า : Total 117 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 117 จากทั้งหมด 12หน้า หน้า 12