ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559

ณัฐพงศ์   28-12-2015


ดร.พนม พงษ์ไพบูล ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นิเทศติดตามโครงการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

ณัฐพงศ์   23-12-2015


การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรฐานการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งบกลาง ปีงบประมาณ 2558) และงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

ณัฐพงศ์   23-12-2015


คณะนักกีฬาพิการและครูผู้ฝึกสอนเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โครงการ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. มอบบ้านหลังที่ 73 ณ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โครงการ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. มอบบ้านหลังที่ 54 ณ ตำบลป่าเดง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-12-2015


โครงการ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. มอบบ้านหลังที่ 162 ณ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-12-2015


โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล ๘๘ สนาม เฉลิมพระเกียติ ๘๘ พรรษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   03-12-2015


ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง (Together Learning Sufficiency Living) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   01-12-2015


ขอเชิญส่งบทความเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือประจำสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   20-08-2015

หน้า : Total 117 Record : 12 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 117 จากทั้งหมด 12หน้า หน้า 12