ข่าวประชาสัมพันธ์ยูนิเซฟ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จับมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-06-2016


เอกสารประกอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice :BP)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   09-06-2016


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   06-06-2016


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามสำนักงาน ก.ค.ศ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-06-2016


ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 5

Warawut   17-05-2016


ขอเชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 5

Warawut   12-05-2016


ไฟล์สำหรับการกรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   04-05-2016


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

Warawut   04-05-2016


(28 เม.ย. 59) โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"

Warawut   28-04-2016


แบบฟอร์มการสมัครการประกวดสื่อวีดิทัศน์

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   05-04-2016

หน้า : Total 128 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 128 จากทั้งหมด 13หน้า หน้า 13