ข่าวประชาสัมพันธ์สศศ.สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กพิการในชุมชน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

Warawut   21-06-2018


ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแข่งขันออกแบบและพัฒนานวัตกรรม แอปพลิเคชั่น สำหรับนักเรียนพิการ ตั้งแต่วันนี้ - 7 กรกฎาคม 2561

Warawut   15-06-2018


ผอ.สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   07-06-2018


ประกาศเรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อนและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและที่มีความบกพร่องทางการเห็น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   25-05-2018


โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23 พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

Warawut   22-01-2018


การประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนรวม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร

Warawut   19-01-2018


การแข่งขันสะกดนิ้วมืออเมริกัน Fingerspelling Contest 2nd

Warawut   19-01-2018


โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่แรกเริ่ม

Warawut   18-01-2018


บันทึกข้อตกลงการบริจากที่ดินและการก่อสร้างอาคารโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี

Warawut   18-01-2018


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 4/2561

Warawut   17-01-2018

หน้า : Total 121 Record : 13 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 121 จากทั้งหมด 13หน้า หน้า 13