ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 "บทบาทของเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ: ยกรพดับมาตรฐานการศึกษาพิเศษเพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล่ำ" "THE ROLE OF TECHNOLOGY AND INNOVATION IN SPECIAL NEEDS EDUCATION : RAISING THE BER, CLOSING THE GAP" 20-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

Warawut   10-07-2019


รายงานข้อมูลการดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ และรายงานตัวเลือกสถานศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562

Warawut   27-03-2018


กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อเนื่อง) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้ชื่อโครงการ "ร้อยคำแทนใจ" ครั้งที่ 8 โดยนำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
(ครั้งที่ 8, 19/03/2562)

Warawut   19-03-2019


กิจกรรมโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล (ต่อเนื่อง) ประสงค์ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน 5 แห่ง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สนับสนุนโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

  วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บลู โอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขางามวงศ์วาน-แคราย จ.นนทบุรี
(ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย)

Warawut   04-02-2019


กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อเนื่อง) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้ชื่อโครงการ "ร้อยคำแทนใจ" ครั้งที่ 7 โดยนำเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
(ครั้งที่ 7, 26/01/2562)

Warawut   27-01-2019


กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2561

Warawut   18-01-2019


กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

Warawut   18-01-2019


รายงานข้อมูลการดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ และรายงานตัวเลือกสถานศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำเดือนมกราคม 2562

Warawut   18-01-2018


รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน ของสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 166 แห่ง

Warawut   08-01-2019


รายงานข้อมูลการดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ และรายงานตัวเลือกสถานศึกษาที่บรรจุเข้ารับราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำเดือนธันวาคม

Warawut   20-12-2018

หน้า : Total 152 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 152 จากทั้งหมด 16หน้า หน้า 16