ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ ๒๙/๕๕ หมู่ ๑ ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา ๘๒๑๗๐
website https://yaowawit.thai.ac/home/
e-mail :
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕๒๖๓๘๗๙๒
หมายเลขโทรสาร ๐๙๕๒๖๓๘๗๙๒
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกฤษฎา แก้วประดับ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -