ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อโรงเรียน(eng) -
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
website www.sec01.com
e-mail : SSBP2559@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-299394
หมายเลขโทรสาร 073-299394
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกษมสุข พสุนธราธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4916316
e-mail : kasamsuk_47@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชลิตา ไชยทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 086 9539995
e-mail : chaitong.chalita@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -