ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
ชื่อโรงเรียน(eng) Chaleo-Pavana Memorial School (Chon buri Special Education)
ที่อยู่ 1 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
website www.chaleopavana.ac.th/
e-mail : chonburi.ses@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-186447
หมายเลขโทรสาร 038-182448
facebook -
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมนึก เหลืองอ่อน
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9218889
e-mail : somnuek.cmu@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางปริณดา มหาเกตุ
เบอร์โทรศัพท์ : 094 4981504
e-mail : Mintykobl01@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :