ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 57 School, Phetchabun
ที่อยู่ 1/9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
website http://rpk57.ac.th/
e-mail : sskphet@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-713475
หมายเลขโทรสาร 056-713476
facebook https://www.facebook.com/koy.fanm
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางชุติพร เหล็กคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8430551
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรติพร สุโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสังคม นกแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 091 8430594
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวราภรณ์ สอนอยู่กลาง
เบอร์โทรศัพท์ : 091 8433638
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรวรรณ เบ้าศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 089 9602787
e-mail : -