ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 55 School, Tak
ที่อยู่ 170 หมู่ 4 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
website http://www.rpk55.ac.th/
e-mail : takwelfare@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-895561
หมายเลขโทรสาร 055-895560
facebook https://www.facebook.com/takwelfare/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศรยุทธ เรืองน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6882045
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุญนาค ตื้อยศ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-7960937
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2047972
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร.ต.อรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธณกฤต มุมทอง
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -