ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 54 School, Amnat Charoen
ที่อยู่ 30 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
website rpk54.ac.th
e-mail : rpk54.anc@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-511131, 0842628895
หมายเลขโทรสาร 045-511131
facebook https://www.facebook.com/RongreiynRachPrachaNuKheraah54Amnat/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0007997
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิตติพัฒน์ จันทมานิตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3674658
e-mail : Kittipat_win@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรำไพ ศรชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 062-5362441
e-mail : pornrampai.sor@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนคร ศิลป์ชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 089 2802237
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -