ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 53 School, Sakon Nakhon
ที่อยู่ 78/12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
website http://www.rpg53.ac.th/
e-mail : wf-sn@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-706230
หมายเลขโทรสาร 042-707-677
facebook https://www.facebook.com/RPK.53SN/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5723252
e-mail : stussanee@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกรณ์ สล้างสุขสกาว
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7115587
e-mail : tongkumsang@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ : 088 2642554
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริฉัตร จันทร์หล้า
เบอร์โทรศัพท์ : 089 8418435
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววนิดา แสนสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -