ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 52 School, Loei
ที่อยู่ 319 หมู่ 11 ถนนเลย-อุดรธานี ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
website -
e-mail : ws-loei@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-039224
หมายเลขโทรสาร 042-039224
facebook https://www.facebook.com/RPG52LOEI/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัทธยา ชนะพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9491443
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฐิติพร สินสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 087 0389918
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวง
เบอร์โทรศัพท์ : 099 2701701
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิวิกร วิชัยวงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 087 2346453
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกาญจนา นวภาณพงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 095 6124266
e-mail : -