ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 51 School, Buri Ram
ที่อยู่ 125 หมู่ 3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
website http://www.rpk51.ac.th
e-mail : nrwelfareschool@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-631883, 632471,632101,631837
หมายเลขโทรสาร 044-632101,044-632471
facebook https://www.facebook.com/rpk51buriram
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0885490413
e-mail : dada142558@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพรหมภัสสร พนาดร
เบอร์โทรศัพท์ : 0867380990
e-mail : nuperm.pom@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววันดี สังโสม
เบอร์โทรศัพท์ : 0613866475
e-mail : wandd0104@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอำนาจ กองทุ่งมน
เบอร์โทรศัพท์ : 0824567733
e-mail : amnartkongth18@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรเมศร์ บุบผาวัลย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0813896182
e-mail : togker2555@gmail.com