ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 48 School, Chanthaburi
ที่อยู่ 130 หมู่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210
website http://rpg48.ac.th/
e-mail : sskchan04@gmail.com, SSKCHAN@chaiyo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 039-309185-6
หมายเลขโทรสาร 039-309185-6
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-48-จังหวัดจันทบุรี/264980643643044
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย บ้านไร่
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0129050
e-mail : sommchai_ssk@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชนัญชิดา รัตนสมบัติ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2573089
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุพัตรา จันทเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 081 7294329
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเด่นชัย มูลสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 085 0871047
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -