ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 47 School, Phetchaburi
ที่อยู่ 122 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
website http://www.rachpracha47.ac.th/
e-mail : Songkraphet@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 032- 772863
หมายเลขโทรสาร 032- 772863
facebook https://www.facebook.com/ราชประชานุเคราะห์-47-จังหวัดเพชรบุรี-1411890449078697/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระ แก้วกัลยา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9093534
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม
เบอร์โทรศัพท์ : 081 6149601
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 084 3698079
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิกร ไชยบุตร
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -