ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 46 School, Chai Nat
ที่อยู่ 83 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
website http://rpk46.ac.th/
e-mail : chainat_ssk@chaiyo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-477013
หมายเลขโทรสาร 056-477012
facebook https://www.facebook.com/sskchainat
ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2860466
e-mail : narongratkku@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรนุช ปานบุตร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9614347
e-mail : panbut2525@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยเอกณัฎฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 092 4549955
e-mail : andthanutpong0918@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.วรเทพ ศิริเวช
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1783240
e-mail : vorathap1004@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -