ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 45 School, Kanchanaburi
ที่อยู่ 8/19 หมู่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
website http://www.rpk45.ac.th/
e-mail : sspn2496@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-579241
หมายเลขโทรสาร 034-630301
facebook https://www.facebook.com/RPK45/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
เบอร์โทรศัพท์ : 092-3340732 098-1591465
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางประสิทธิ์พร สืบสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2952723
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิบเอกกฤษณะ เสาพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6451561
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนัฐวุฒิ เอมทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9814231
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกฤตยารัตน์ ทองคุณ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -