ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 43 School, Songkhla
ที่อยู่ 20 หมุ่ 4 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90000
website http://www.rpg43.ac.th/
e-mail : rpk_43@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-536206
หมายเลขโทรสาร 074-536205
facebook https://www.facebook.com/rpg43
ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิชา บัวศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6829192
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรินทร์ เพชรนิล
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9653082
e-mail : SORIN_30@HOTMAIL.COM
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนภาพร คงสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 081 2779186
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสิริพร แก้วหมุน
เบอร์โทรศัพท์ : 081 0978351
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ท.สำราญ ชูแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 083 1914066
e-mail : -