ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 42 School, Satun
ที่อยู่ 299 หมู่ 7 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140
website -
e-mail : rpk_42@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-839706, 088-7882651
หมายเลขโทรสาร 074-839706
facebook https://th-th.facebook.com/rpk42satun/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8474224
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัชนี หมุดยะฝา
เบอร์โทรศัพท์ : 086 2747978
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุบิน เล็งเจ๊ะ
เบอร์โทรศัพท์ : 086 9657500
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -