ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 41 School, Yala
ที่อยู่ 129 หมู่ 2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
website http://www.rpg41.ac.th/
e-mail : rpk41@windowslive.com
หมายเลขโทรศัพท์ 086 4813747
หมายเลขโทรสาร 073-201014
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-๔๑-325115797507552/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมามะซูฟี อารง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5972362
e-mail : m.suphy@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายรังสิรัตน์ โกสัยยะ
เบอร์โทรศัพท์ : 090 2326162
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสัญญา สันสะและ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสายใจ คลังข้อง
เบอร์โทรศัพท์ : 087 4595459
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -