ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 40 School, Pattani
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
website http://www.raja40.ac.th
e-mail : rpg_40@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 073-451082
หมายเลขโทรสาร 073-451082
facebook https://www.facebook.com/people/รรราชประชานุเคราะห์-ปัตตานี/100002060319781
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1802718
e-mail : rpk20chumphon@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอภิชาติ แก้วสองเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2957043
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัชมี บอซู
เบอร์โทรศัพท์ : 089 5967428
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพัฒนพงษ์ สมมาตร
เบอร์โทรศัพท์ : 089 6550612
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -