ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 39 School, Narathiwat
ที่อยู่ 70 บ้านบ่อทอง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
website http://www.rpg39.ac.th
e-mail : Rpg39school@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-672093
หมายเลขโทรสาร 073-672090
facebook https://www.facebook.com/rpg39nt
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนูซี มะเด็ง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9571602
e-mail : rpg39school@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางประเทือง หนูแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2996817
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายแสนโชค แดงนำ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรีชาชาญ มะยิ
เบอร์โทรศัพท์ : 098 0830267
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภาพร โมสิกะสุขะ
เบอร์โทรศัพท์ : 086 9601081
e-mail : -