ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 37 School, Krabi
ที่อยู่ 11 หมู่ 7 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
website http://www.rpk37.ac.th/
e-mail : rpk37school@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-689030
หมายเลขโทรสาร 075-689030
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37-เขาพนม-กระบี่/155217434574805
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8792786
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอินทิรา อรัญ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2896135
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจารีย์ สุวรรณคช
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2992769
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพงษ์ อาดำ
เบอร์โทรศัพท์ : 089 6583788
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีรพล แก้วประดิษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -