ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 35 School, Phang-nga
ที่อยู่ 25 หมู่ 8 (โรงเรียนบ้านบางสัก (เดิม))ต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
website http://www.rpk๓๕.ac.th/
e-mail : rpk35_ph@yahoo.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 076-406486
หมายเลขโทรสาร 076-406484
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรณต คหะวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 082-0215121 063-5946955
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัฐกานต์ สุจิตะนันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5323996
e-mail : nuttakarnsujitapun@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสายใจ เพ็ชร์ลับ
เบอร์โทรศัพท์ : 096-2939165
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางมยุรีย์ เครือจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0392092
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -