ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 33 School, Lop Buri
ที่อยู่ 99 หมู่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
website http://schoolweb.eduzones.com/rpg33C4/
e-mail : comraja33@thaimail.com, comraja33@chaiyo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-796833 ต่อ 112
หมายเลขโทรสาร 036-796833 ต่อ 114
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-๓๓-จังหวัดลพบุรี-162984667130437/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9472652
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชนาธิป กาละพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1944149
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุ ศรีแพ่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2091467
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรเชษฐ ชมพลมา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1845757
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0247164
e-mail : -