ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 32 School, Ubon Ratchathani
ที่อยู่ 65 หมู่ 2 บ้านนางิ้ว ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
website http://www.rpk32ubon.ac.th/
e-mail : rachprachaubon@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-435284
หมายเลขโทรสาร 045-435284
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-๓๒-432321770178437/?rf=432248553556127
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสัญญา แสนทวีสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0249006
e-mail : sunya.santhaweesuk1@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีรพันธ์ กันยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2655593
e-mail : rpk32@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐพล นาคะยศ
เบอร์โทรศัพท์ : 094 2727555
e-mail : rpk32@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุดารัตน์ อาลัยรัก
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7530879
e-mail : rpk32@hotmail.com