ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 30 School, Chiang Mai
ที่อยู่ 77 หมู่ 2 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
website http://www.rpk30.ac.th/
e-mail : rpk30school@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-856080
หมายเลขโทรสาร 053-856080
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-30-RPK30-1631830037097761/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล สุวรรณะ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8366520
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนรุตม์ชัย ทรายมูล
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิศารัตน์ เหลาพนัสสัก
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปัญจพัฒน์ พรวชิรวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ : 083 8798791
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -