ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 29 School, Si Sa Ket
ที่อยู่ 133 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
website http://www.rpg29ssk.ac.th/
e-mail : rpg29ssk@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-615940, 086-4603540
หมายเลขโทรสาร 045-615942
facebook https://www.facebook.com/rpg29/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8620573
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำริห์ ยอดสุรางค์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9775713
e-mail : damriy@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายประชา คูคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0231667
e-mail : pracha_2505@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกนอร เบียดนอก
เบอร์โทรศัพท์ : 082-6145561
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรื่นฤดี ผันผาย
เบอร์โทรศัพท์ : 084 6885948
e-mail : -