ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 28 School, Yasothon
ที่อยู่ 235 หมู่ 1 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
website http://www.rpk28.com/
e-mail : rpk_28yaso@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-581097
หมายเลขโทรสาร 045-581098
facebook https://www.facebook.com/rpk28school?ref=bookmarks
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภาพร พาภักดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9661413 083-4625533
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวไพศาล สุนทรา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2528984
e-mail : pam-paisan@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกชกร สุ่มมาตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 062-1973965
e-mail : kodchakorn2509@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพิมพ์บุญปภา ธัญศุภเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6120849
e-mail : phimbunpapha@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิทิดา พงษ์สถิตย์
เบอร์โทรศัพท์ : 090 8277607
e-mail : cherryrdd7@gmail.com