ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 27 School, Nong Khai
ที่อยู่ 27 หมู่ 18 ถนนโพนพิสัย - โซ่พิสัย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
website http://www.rpk27nk.ac.th/
e-mail : rpk27nk@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-414820
หมายเลขโทรสาร 042-414959
facebook https://www.facebook.com/RongreiynRachPrachaNuKheraH27CanghwadHnxngkhay/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิภาพร ศักดิ์แสน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8418945
e-mail : saksaen08@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายผานิตย์ ปงสนิท
เบอร์โทรศัพท์ : 089 8415104
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธวัชชัย ปงสนิท
เบอร์โทรศัพท์ : 087 2229703
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายบัญชา ทองสา
เบอร์โทรศัพท์ : 081 2609988
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -