ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 26 School, Lamphun
ที่อยู่ 424 หมู่ 11 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
website http://www.rpg26.ac.th/
e-mail : rpg26_lp@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-529480
หมายเลขโทรสาร 053-529484
facebook https://www.facebook.com/rajaprajanugroh26/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประพันธ์ โพธิหย่า
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7063759
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวีพันธุ์ ฟองคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9613714
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมัลลิกา มโนชมภู
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9528004
e-mail : km511@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสราวุธ ปันทวัง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8045079
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรรณพร บำรุงยศ
เบอร์โทรศัพท์ : 081 2876045
(บุคคล) 081-1117417,
(วิชาการ) 080-4955412,
(งบประมาณ) 087-7874099,
(บริหาร) 0827598994
e-mail : -