ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 25 School, Phrae
ที่อยู่ 127 หมู่ 4 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
website http://www.rpk25.ac.th/
e-mail : ripracha _25@yahoo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-597184
หมายเลขโทรสาร 054-596083
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-๒๕-จังหวัดแพร่-662508387199431/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายราเชน ไชยทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9497951
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-0678-2829
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.สมชาย ร่องพืช
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8383817
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชนม์นิภา ร่องพืช
เบอร์โทรศัพท์ : 086 1799695
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -