ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 24 School, Phayao
ที่อยู่ 575 หมู่ 13 ถนนจุน-เชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
website http://www.rpk24.ac.th/
e-mail : py2chun130@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-468128, 054-468060, 054-468083
หมายเลขโทรสาร 054-468129
facebook https://www.facebook.com/ราชประชานุเคราะห์-๒๔-พะเยา-129990453828929/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิลาวัลย์ ปาลี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1805595
e-mail : ywilawan5770@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปิยะ นามบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9524265
e-mail : Namban604@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพรวัลย์ โมกศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1860460
e-mail : krupriwan@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณทิพรดา ภูมิชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 094 7255852
e-mail : nitchakan_ung@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพดล ธรรมใจอุด
เบอร์โทรศัพท์ : 086 1815978
e-mail : noppadon086@gmail.com