ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 23 School, Phitsanulok
ที่อยู่ 239 หมู่ 19 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
website http://www.rpg23.ac.th
e-mail : rpgschool23@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-389959
หมายเลขโทรสาร 055-389958
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23-นครไทย-จพิษณุโลก/246608295374077
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิษณุ โพธิ์ใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7949-0242
e-mail : wisana2515@Gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายไทรโยค ดาด้วง
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7951509
e-mail : saiyokdadoung@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางระวีวรรณ ดาด้วง
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6430767
e-mail : raweewandadoung@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิตติพงษ์ จันแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 081 5326258
e-mail : pong0304555@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -