ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 22 School, Mae Hong Son
ที่อยู่ 99 หมู่ 4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
website http://www.rpk22.ac.th/
e-mail : rpk_22@hotmail.com, rpk22ac@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-065140, 053-065141, 089-8508997
หมายเลขโทรสาร 053-065141
facebook https://www.facebook.com/rpk22/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรรณา ไชยศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8922619
e-mail : chaiwanna@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิตติธัช จันทรา
เบอร์โทรศัพท์ : 063 0983327
e-mail : kitti_kid@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย ก้างส่วย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0213527
e-mail : pornchai.noi30@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -