ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 21 School, Mae Hong Son
ที่อยู่ 99 หมู่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
website http://www.rpk21.ac.th/
e-mail : rag21@chaiyo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-062050-1
หมายเลขโทรสาร 053-062051
facebook https://www.facebook.com/rajaprajanugroh21school/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสินีนาถ รสเครือ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0384514
e-mail : krudol_6@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.หญิงจรรยา ใจคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5308556
e-mail : chanyajaikam@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางลลิภัทร สืบเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6155449
e-mail : tonaor.talipat@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1908557
e-mail : chalerm.chalerm@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุภชัย สุนามเจริญกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3722907
e-mail : chaina.studio4824@gmail.com