ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 19 School, Nakhon Si Thammarat
ที่อยู่ 20 หมู่ 8 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
website http://raj19.ac.th/
e-mail : raj19nks@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-302178
หมายเลขโทรสาร 075302042
facebook http://www.facebook.com/raj19nks
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ รัตนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 099-4152469
e-mail : somsakratanburee@gamil.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ บริสุทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5826969
e-mail : Uthitbo_25@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยเอกประการ ผาแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 089 1211970
e-mail : Kaowote@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภา กาญจนเพ็ญ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7290157
e-mail : supa19@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุภักดิ์ วงค์แสง
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3748633
e-mail : -