ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Mae Hong Son School
ที่อยู่ 202 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
website http://www.ssms.ac.th/
e-mail : itssms@hotmail.com, wsmeahongson@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 053-061258
หมายเลขโทรสาร 053-061258
facebook https://www.facebook.com/suksasongkrohmaehongson/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางศรัญญา ทับน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3179179
e-mail : sarunya_thbnoi@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกชัย แสงโรจน์
เบอร์โทรศัพท์ : 095 6758700
e-mail : mr.saengroj@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณเรศ กัณทวีชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3911948
e-mail : guntaveechai@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -