ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Mae Chan School
ที่อยู่ 13 หมู่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
website https://smsmaechan.thai.ac
e-mail : maechan_sms@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0826169145
หมายเลขโทรสาร 053-771932
facebook https://www.facebook.com/SukSaSonKrawMaechan/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมจิตร ประดิษฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8397116
e-mail : somcpradit@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอำไพพรรณ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0819515343
e-mail : paipun11@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081 1117901
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายบัญชา เรือนอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081 7067481
e-mail : auncharee_aunz@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์
เบอร์โทรศัพท์ : 090 9547079
e-mail : auncharee_aunz@hotmail.com