ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Bang Kruai School
ที่อยู่ 45/45 หมู่ 3 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
website http://www.ssbk.ac.th/
e-mail : ssbkschool@yahoo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4460353, 02-4460128
หมายเลขโทรสาร 02-4460414
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย-จนนทบุรี-295097860648621/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสืบสกุล อนุแสน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0205874
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายจีระศักดิ์ เพ็ชร์จันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2419496
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววรรณเพ็ญ ประสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 084 4656426
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนาวิน สยะรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081 9463238
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -