ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Narathiwat School
ที่อยู่ 195/1 หมู่ 9 ถนนแว้ง-บูเกะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
website http://www.songkrohnara.net/
e-mail : ssnaratee@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-584077 (บุคคล), 073-584204 (งบประมาณ)
หมายเลขโทรสาร 073-584077
facebook https://www.facebook.com/ssnaratee
ผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววษริภัส สาเมาะ
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุพิศ แก้วดีเลิศ
เบอร์โทรศัพท์ : 084 8569349
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -