ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Thawat Buri School
ที่อยู่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
website http://www.ssts101.com/
e-mail : ssts_101@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-569034
หมายเลขโทรสาร 043-569033
facebook https://www.facebook.com/SSTS.101/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิตยวรรณ เอนกแสน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0974942
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิภาพร ศักดิ์แสน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8418945
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวทัศวรรณ เพ็งพุฒ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9744267
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอภิชาติ ปัญจะแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9535005
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนภัสชญา บัพพระครุช
เบอร์โทรศัพท์ : 092 5149519
e-mail : -