ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Chiang Dao School
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
website http://www.sscd.ac.th/
e-mail : suksacd_911@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 053-456494
หมายเลขโทรสาร 053-456494
facebook https://www.facebook.com/people/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว-เชียงใหม่/100005835812181
ผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชะลอ เมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6740746
e-mail : ma_am01@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิมล กันอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 093 1358298
e-mail : neyney@windowslive.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัฐพงค์ บุญเจ็น
เบอร์โทรศัพท์ : 080 1215603
e-mail : a.uta@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 099 1409642
e-mail : Anuruk_Esso@hotmail.com