ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Somdetch Phra Piya Maharaj Rommaniyakhet School
ที่อยู่ 236 หมู่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
website http://www.phrapiya.ac.th/
e-mail : somdejpapiya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-686025, 034-686026
หมายเลขโทรสาร 034-686026
facebook https://www.facebook.com/somdejprapiya.school
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายณรงค์ ศิริเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8069160
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุริภา เตียงนิล
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9152494
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพิไลลักษณ์ ประทาพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6532993
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชนัตพล ช้างน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1176318
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :