ชื่อโรงเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
ชื่อโรงเรียน(eng) Fa Sai Witthaya School
ที่อยู่ 109 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
website http://www.fasai.ac.th/
e-mail : fasaiwithaya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-298430
หมายเลขโทรสาร 034-298430
facebook www.facebook.com/fasaiwithaya.comclick
ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8383817 066-1426453
e-mail : somchai11972@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ รต.เอกราช เผ่าเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 095 7644145
e-mail : EAKKARACH210425162@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ รต.สมชาย ร่องพืช
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -