ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Uttaradit Special Education Center
ที่อยู่ 130/5 หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
website www.spe-utt.com
e-mail : speuttaradif@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-427589-90
หมายเลขโทรสาร 055-427589
facebook https://www.facebook.com/speutt
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจินดา อุ่นทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7272997
e-mail : Jindasaree_un@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1529486
e-mail : roypim.jekaram@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -