ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Uthai Thani Special Education Center
ที่อยู่ 399 หมู่ 3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
website www.sites.google.com/site/spcuthaithani/
e-mail : spcuthai@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-970109
หมายเลขโทรสาร 056-970108
facebook https://www.facebook.com/spc.uthai
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจันทนา พละทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3115628
e-mail : penpuem18@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุจินดา มานักฆ้อง
เบอร์โทรศัพท์ : 099 4521747
e-mail : reedkkong@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -