ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Udon Thani Special Education Center
ที่อยู่ 242 หมู่ 3 บ้านหนองบุ ถนนอุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
website www.udonspecial.ac.th
e-mail : udonsp820@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-1107499
หมายเลขโทรสาร 042-1107499
facebook https://www.facebook.com/Udsec/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิชิต สนั่นเอื้อ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-5526505
e-mail : pichitsananuea@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม
เบอร์โทรศัพท์ : 084 4098814
e-mail : suwannaprommai@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายประนม มะธิปิไข
เบอร์โทรศัพท์ : 086 2297552
e-mail : pranomm9@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -