ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
ชื่อโรงเรียน(eng) Ang Thong Special Education Center
ที่อยู่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จ.อ่างทอง 14000
website http://www.atspecial.biz
e-mail : angthong.319@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-865319
หมายเลขโทรสาร 035-865319
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดอ่างทอง-187487481294027/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอานนท์ จ่าแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5595128
e-mail : non8282@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิชัย อินต๊ะงาม
เบอร์โทรศัพท์ : 090 9822770
e-mail : pichaii-int@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -